Δράσεις Πλησίον Street Work

Ναρκωτικά Αλκοόλ

Ναρκωτικά Αλκοόλ

Oργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ)
www.okana.gr

 • Κέντρο Εκπαίδευσης για την Πρόληψη της Χρήσης Ναρκωτικών και την Προαγωγή της Υγείας
  www.educational-center.gr
 • Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά
  www.ektepn.gr
 • Δίκτυο Έγκαιρης Παρέμβασης για Έφηβους Χρήστες Ουσιών και τις Οικογένειές τους (ΚΕΘΕΑ)
  www.plefsinet.gr
 • European Legal Database on Drugs (EMCDDA)
  eldd.emcdda.eu.int
 • Drug Prevention Resources
  www.dpri.com
 • Έργο Πολιτών
  www.ergopoliton.gr
 • Comments are closed.