Δράσεις Πλησίον Street Work

Υποστήριξη – Support

 “Ο ΠΛΗΣΙΟΝ”  εθελοντικά τη δράση του το 2005. Από το  Φεβρουάριο του 2007 έχει νομική υπόσταση, ως φιλανθρωπικό σωματείο, αναγνωρισμένο από το Πρωτοδικείο Αθηνών και εγγεγραμένος φορέας στο Εθνικό Μητρώο φορέων ιδιωτικού τομέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα για υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας  με Α/Α 283 που είχε δημοσιευτεί από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Από το 2016 συνεχίζει ως αστική εταιρία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σε εθελοντική βάση. Ολα αυτά τα χρόνια λειτουργούμε ως απλοί εθελοντές και προσφέρουμε στον ελεύθερο χρόνο μας. Η οικονομική υποστήρικη προέρχεται από τους ίδιους τους εθελοντές και όσων κατά καιρούς έχουν συνεισφέρει στις ανάγκες μας. Δεν έχουμε λάβει ποτέ, καμια οικονομική ενίσχυση από την πολιτεία, ενώ πολλές φορές έχουμε ανταποκριθεί και έχουμε καλύψει με δικό μας κόστος σημαντικές ανάγκες σε κενά που προκύπτουν ( φυλακές, προσφυγικό, αστεγία κλπ. )                                                                                                           .
Εάν θέλετε να συνεισφέρετε στην προσπάθεια μας, να συμμετάσχετε στις δράσεις μας:
Χρήστος Νάκης:         +30-6982-997733
Παύλος  Κοροβέσης : +30-6977-663348

Αν θέλετε να ενισχύσετε οικονομικά την προσπάθεια μας για τα πάγια αλλά και έκτακτα έξοδα μας :

  • Επωνυμία:”​ΠΛΗΣΙΟΝ ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ”
    και με διακριτικό τίτλο “ΠΛΗΣΙΟΝ”
  • Τράπεζα: EUROBANK
  • SWIFT: ERBKGRAA
  • IBAN: GR360 260 005 000 016 020 097 9141
  • Α.Φ.Μ. 997083832 – Δ.Ο.Υ. Α΄ ΑΘΗΝΩΝ
  • Αριθμός ΓΕΜΗ 140577301000

mail@plision.gr

211-800-2011: τηλεφωνητής.

Επίσης στείλτε μας email εαν θέλετε να μαθαίνετε τα νέα μας και να σας ενημερώνουμε για δράσεις που μπορεί να συμμετάσχετε.     (mail@plision.gr)

Αν θέλετε κάτι να σχολιάσετε, εδώ μπορείτε να το κάνετε. Σας ευχαριστούμε.

* απαραίτητα πεδία

“O PLISION” volunteered its activity in 2005. Since February 2007 it has legal status, as a charity, recognized by the Athens Court of First Instance and registered in the National Register of private sector non-profit organizations for social care services with number 283 published by the Ministry of Health and Social Solidarity. Since 2016 it continues as a non-profit civil company on a voluntary basis. All these years we operate as ordinary volunteers and offer in our free time. The financial support comes from the volunteers themselves and those who from time to time have contributed to our needs. We have never received any financial support from the state, while many times we have responded and covered at our own expense important needs in emerging gaps (prisons, refugees, homelessness, etc.). If you want to contribute to our effort, participate in our actions:
Nakis Christos:     6982-997733
Pavlos Korovesis: 6977-663348

If you want to financially support our effort for our fixed and extraordinary expenses:

Bank Country: GREECE
SWIFT Code (8 or 11 digits): ERBKGRAA
Foreign Bank Name: EUROBANK
Street Address: OTHONOS 8
City: ATHENS
Beneficiary Bank Account Title: PLISION ASTIKI ETAIREIA
Beneficiary Account Number/IBAN/CLABE: GR3602600050000160200979141
Country of Beneficiary: GREECE