Δράσεις Πλησίον Street Work

Τιμητική εκδήλωση για τον ΠΛΗΣΙΟΝ

ο πρόεδρος του ΠΛΗΣΙΟΝ μιλά στους σπουδαστές και τους καθηγητές της σχολής

Σε μια σεμνή τελετή στο χώρο του Les Chefs ML οι άνθρωποι της σχολής στην χριστουγενιατιτκη εορτή τους τίμησαν τον ΠΛΗΣΙΟΝ για τη δράση του μέσα σε ενα ζεστό κλίμα. Μάλιστα αποφασίστηκε να διατεθει όλο το ποσό που θα μαζευόταν από τη διάθεση  των γλυκών που οι σπουδαστές έφτιαξαν στον ΠΛΗΣΙΟΝ για τη δράση του στους αστέγους.

Comments are closed.