Δράσεις Πλησίον Street Work

Μια εικόνα που εμείς τη βλέπουμε συχνά…

Δύο διαφορετικοί κόσμοι. Και όχι μόνο τώρα τα Χριστούγεννα. Πολλές φορές βλέπουμε τις πλευρές της Αθήνας . Και τους χωρίζουν λίγα μέτρα…

Comments are closed.