Δράσεις Πλησίον Street Work

M.K.O. ΚΛΙΜΑΚΑ

Η ΚΛΙΜΑΚΑ είναι ένας Μη Κυβερνητικός Οργανισμός. Μας έχει προμηθεύσει με κουβέρτες τα προηγούμενα χρόνια.

Comments are closed.