Δράσεις Πλησίον Street Work

Ταυτότητα

Ταυτότητα – ιστορικό.

Εδώ και πολλά χρόνια ασχολούμαστε εθελοντικά με άτομα του «περιθωρίου» μέσα και έξω από τις φυλακές και ειδικά νέους που έκαναν χρήση ουσιών. Είδαμε την έλλειψη συμπαράστασης σε συνανθρώπους μας με έλλειψη στέγης και πολλές φορές πονέσαμε με την απόγνωση και τη μοναξιά τους… Είδαμε ότι η ΑΓΑΠΗ κάνει θαύματα και μπορεί να επέμβει και…

About Us

For many years we stand by the side of people who have been excluded from society, whether they are inside or outside of prisons, and especially young people addicted to drugs. All these years, we have witnessed the lack of support towards homeless people and have felt part of their pain and suffering… we have…